Litt om GPS og koordinater

GPS’en din må stilles inn på enheter som stemmer med moderne kart.

Velg: Oppsett – Enheter – UTM og WGS 84. Dette systemet er fra 1984 og ble vedtatt brukt i Norge i 1990. Alle (tur)kart som er laget etter 1990 har WGS 84 og blått rutenett. Eldre kart med ”gammeldagse” grader og minutter har svart rutenett.

Et punkt på kartet må ha to koordinater (x og y som i matematikken), og vil for Svarthaugen i Oppdal være:

32V 530402 (x) og 6939262 (y)

Jordkloden er delt inn i 60 soner (1 – 60) à 6 lengdegrader, og 20 belter (C – X) à 8 bredde-grader. Sonebelte 32V går fra midt i Danmark og helt opp til Snåsa. For å dekke hele bredden av Sør-Norge er sonebelte 32V utvidet vestover til 3 grader øst, og dekker da hele 9 lengde-grader.. På turkartet ditt skal det stå både 32 V og UTM/WGS 84. Gjør det ikke det så må du kjøpe et nytt kart. F eks Oppdal Bygdealmennings kart fra 2001. Turkart Trollheimen ”slutter” ved Oppdal Sentrum, men dekker hele Trollheimen. Kart og kompass bør du ha med på tur, sjøl om du har GPS.

Tilbake til Svarthaugens posisjon:

530402 betyr avstand i m, målt østover fra ”vestkanten” av sonebeltet 32 V. 6939262 er antall m målt nordover fra ekvator. Svarthaugen er altså ca 53 mil øst for 3 grader østlig lengde (som ligger ute i Nordsjøen), og nesten 694 mil nord for ekvator.

På gamle kart er koordinatene for Svarthaugen:

62 grader 34 min og 58, 6 sek nordlig bredde (N) og 9 grader 35 min og 30,5 sek østlig lengde (Ø). På en GPS kan du velge andre system enn WGS 84, men da er du i utakt med resten av Norge. Røde Kors, Politiet, Luftambulansen og andre som eventuelt skal lete etter deg i fjellheimen bruker WGS 84.

God tur !

Arne Dørum.