Tjønnpiken - 1220moh
Sølvtopp

GPS koordinater:
UTM: 32V 0526829 6953763
Desimalgrader: 62.7133652, 9.5245353


Parkering med p -avgift på høgste Skaret (ved nordenden av Skarvatnet). Fin tur etter sti opp til Nonshøa, videre ned i skaret mellom Tjønnpiken og Nonshøa. Her er det sporadiske sauestier videre opp til Tjønnpiken.

Parker ved Skardalen parkering (p-avgift) Gå et stykke mot vest, når du kommer til elveleie som renner ut fra Nonshøtjønna følger du dalsøkket oppover. Passer tjønna på øst siden før du brekker av og går mot sør opp til Tjønnpiken.

Alle bør vurder skredfaren før en starter på turen.