Snofjellet - 1560moh
Gulltopp

GPS koordinater:
UTM: 32V 0534702 6950195
Desimalgrader: 62.6806829, 9.6777162


Sommerturen starter fra Skaret p-plass (p-avgift) som ligger på 870 moh. På motsatt side av parkeringsplassen (sør-øst siden av vegen), følger du sti litt bratt opp langs Stølsbekken. Stien går etter hvert over til sauetråkk, men gå videre opp langs Stølsbekken på nordsiden av Gammelsæterberget. Her ser du etter hvert Finnpiggan. Følg terrenget videre i nord-østlig retning. Hold høyden langs Grøliin og kryss bekken litt nord for Kutjønna og gå videre opp mot Snofjellet. Topptrimkassen er plassert ved en liten varde på den sørlige delen av toppen.

Denne turen anbefales ikke på vinteren da det kan gå snøskred i Stølsbekken.

Kjør opp til gården Haugset (p-avgift). Start turen med å gå bak fjøset og opp ved grinda. Her er det fint å gå oppover der sommerstien går til Negardssætra. Videre er det bare å fortsette oppover ryggen på høyre side av Stølbekken til en etter hvert kommer opp på flatere terreng. Fortsett videre innover i nordøstlig retning før du svinger av og går i dalsøkket mellom Finnpiggan og Blåøret. Når du kommer ut av dalsøkket ser du dagens mål rett nord for deg. Topptrimkassen er plassert ved en liten varde på den sørlige delen av toppen. Denne turen kan gåes både sommer og vinter.

Alternativ turstart om vinteren er fra toppheisen i Vangslia eller Stølen.