Finnsnipa - 1378moh
Sølvtopp

GPS koordinater:
UTM: 32V 0532917 6945556
Desimalgrader: 62.6392112, 9.6419569


Kjør Nerskogvegen, videre opp Stensesvegen til gården Haugset, parkeringsplass ved låven (p-avgift) Følg veien bak fjøset og fortsett traktorveien oppover lia. Når du kommer til Negardssætra følger en sti videre opp på snaufjellet. Der terrenget flater litt ut har du Finnsnipa på din høyre side. Ikke store toppen, men den gir deg fin utsikt.

Vinterrute: Samme som sommerruta eller forkortes ved å ta skiheisen opp til toppen av Vangslia.