Forrige topp | Neste topp
Storbekkhøa (Langodden) - 1384moh
Gulltopp

GPS koordinater:
UTM: 32V 0518368 6948469
Desimalgrader: 62.6663693, 9.3585431


Kjør innover Gjevillvassvegen (bomvei) ta av ved Osen og kjør videre innover Langoddvegen. Parker ved Storbekken, stien starter på høyre siden av grustaket. Stien går oppover i jevn stigning i fin lyng og bjørkeskog. Når du er kommet opp på snaufjellet går du mot nord og krysser Storbekken. Fortsett videre oppetter ryggen mot Storbekkhøa. Når du kommer opp på platået flater det ut og lett å gå frem til det høyeste punktet for å sjekke inn. Dette er det korteste og bratteste turalternativet til Storbekkhøa.

For å gå denne turen uten å gå så bratt er å følge Storbekkdalen innover og ta opp mot Storbekkhøa når en kommer inn til Springtverråtjønna. En kan også følg turiststien fra Langodden et godt stykke oppom tregrensa før en tar av og fortsetter mot toppen.