Stensesbrona - 1020moh
Bronsetopp

GPS koordinater:
UTM: 32V 529790 6946436
Desimalgrader: 62.6473754181683, 9.58113172614739


Parkering i Stensesgrenda eller ved Haugen leirskole. Snakk med kjentfolk om toppen.