2002
BronseStensesbrona - 1020moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvHøgsnyta - 1335moh.
Høa - 1176moh.
Gråhaugen - 1295moh.
GullGrythatten - 1367moh.
Fremste Åmotshytten - 1481moh.
Leirtjønnkollen - 1674moh.