2003
BronseNonshøa i Skaret - 1295moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvSletthøa - 1686moh.
Næringhøa - 1161moh.
Tyrikvamfjellet - 1252moh.
GullBrattskarven i Dindalen - 1569moh.
Nordre Knutshø - 1684moh.
Nonshøa i Storlidalen - 1532moh.