2005
BronseVora - 928moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvSkardkollen - 1554moh.
Ørsnipen - 1325moh.
Ryphuskollen - 1428moh.
GullSøndre Gråhø - 1160moh.
Elghøa - 1446moh.
Blakhaugen - 1423moh.