2006
BronseMunkvollhovden - 896moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvPershøa - 1124moh.
Fosshøa - 1336moh.
Sliperhovden - 1034moh.
GullTohatten - 1444moh.
Kringsålen - 1580moh.
Hesthågåhøa - 1662moh.