2007
BronseVeslehornet - 1143moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvHornet - 1383moh.
Vesleelgsjøtangen - 1450moh.
Storgruvpiken - 1386moh.
GullMidtre Knutshø - 1617moh.
Storhornet - 1589moh.
Trollhytta - 1371moh.