2009
BronseFalkhøa - 1141moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvStorvollkampen - 1466moh.
Kringluthøa - 1204moh.
Eldåtangen - 1217moh.
GullGammelseterhøa - 1452moh.
Lorthøa - 1344moh.
Veslkolla - 1320moh.