2021
BronseØrnberget - 529moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvHøa - 1176moh.
Veslnøsen - 1382moh.
Kvernbekkhøa - 1498moh.
GullSletthøkollen - 1559moh.
Finnshøa - 1440moh.
Midtskarven - 1335moh.