2022
BronseRauhovden - 972moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvAuran - 1280moh.
Kvamman - 1037moh.
Tyrikvamfjellet - 1252moh.
GullBrattskarven i Skaret - 1578moh.
Næringhøa - 1160moh.
Brattfonnhøa - 1676moh.