2024
BronseMidthøgda - 1017moh.
Svarthaugen - 954moh.
Våttåhaugen - 984moh.
SølvFinnsnipa - 1378moh.
Fluren - 1168moh.
Fosshøa - 1336moh.
GullStorbekkhøa (Storlidalen) - 1504moh.
Storhornet - 1589moh.
Storbekkhøa (Langodden) - 1384moh.